Åsa Andersson Broms är stockholmsbaserad konstnär vars verksamhet rör sig fritt mellan fotografi och skulptur, mellan medier och materialitet. Hennes konstnärliga arbete kännetecknas av ofta nyfikenhet till nya medier och dess påverkan på samhällsstrukturer. Medier och kommunikations strategier har en stor betydelse i hennes arbeten, liksom intresset för att undersöka förhållandet mellan vision och illusion som verktyg i ett maktspel.
Vid sidan av sitt konstnärskap arbetar som lektor inom fältet för publika domäner på avdelningen för Digitala Medier och Fotografi på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar också i egenskap av konstnär med konstnärlig ledning och som curator/producent av utställningar för institutioner och museer. Hösten 2018 avslutade hon ett stort utställningsprojket, Traces of Exitence för Judiska museet i Stockholm, som konstnärlig ledare, producent och curator.
Alternativa platser för konst har alltid varit en viktig utgångspunkt i hennes praktik, som t.ex. internet. Redan 1996 var hon en av grundarna till Association for Temporary Art [a:t], ett forum för att presentera och diskutera samtida konst där internet hade en central roll. Association for Temporary Art - [a:t] bildades i syfte att vidga begreppet kring det offentliga och publika konstnärliga fältet. Association for Temporary Art genomförde flera uppmärksammande projekt till syfta att vidga det offentliga samtalet genom en konstnärlig kontext, se www.temporaryart.org

cv

Åsa Andersson Broms | Sweden, artist based in Stockholm. Her practice moves freely between photography and sculpture, between media and materiality. Her artistic work is often characterized by a curious and inquired exploration of the impact and use of media, such as the creation of collective visions and the use of illusions as a tool for power.
She works as a Senior Lecturer in the field of public domains at the Department of Digital Media and Photography at Royal Institute of Art in Stockholm. In addition, she works with production and artistic management of exhibitions for institutions and museums, such as Judiska museets project Traces of Existence (2017-2018), The Swedish Travel Exhibition, Living History Forum, Nordic Museum etc.  Alternative places for contemporary art have always been important in her practice, such as the Internet. In 1996, she became one of the founders of the Association for Temporary Art [a:t], a forum for presenting and discussing contemporary art where the public domain internet hade a key role. Association for Temporary Art conducted several attracted projects aimed to broaden public discourse through an artistic context, see www.temporaryart.org

cv


Selected Art Work

dissonans dissonans 1

Illusion /Vision

dissonans dissonans 1

Dissonans/1

Kudzu Kudzu

1000 x 700 Kudzu (Pueraria lobata)

William Hope 1 William Hope 2

Appropriate William Hope

Potemkin's Facade Potemkin's Vision

Potemkins Facade

preperd prserve

Conformance with established rules – a work in progress

Portraits of Thoughts Portraits of Thoughts

Portraits of Thoughts

Laundry Piece Laundry Piece

Laundry

Spelar Roll Gitta Sereny Spelar Roll Duluth

The Bystander project - Spelar Roll

Visa Dig Visa Dig

Visa Dig

Mapping Falun Mapping Falun

Mapping Falun

Rummet, kroppen och det svävande tillståndet Rummet, kroppen och det svävande tillståndet

Rummet, kroppen och det svävande tillståndet