Sydney day care center for dogs
Sydney Day care for dogs. © Åsa Andersson Broms c/o Pontus Björlin

1000 x 700 Kudzu (Pueraria lobata)

Kudzu är namnet på en kinesiska planta (slingerväxt) som sprider sig som en löpeld över USA. Jag sitter på tåget mellan New York och New Orleans. Det har bara gått två veckor på vår nästan sex månader långa resa som ska ta mig och min familj genom världen. Jag har tagit med mig kameran men jag vet ännu inte vad jag ska använda den till. Det visar sig först långt senare, när jag minns tågresan mot New Orleans. Utsikten från tågfönstret förbryllade mig. En massiv grönska bredde ut sig okontrollerat över träd och hus och tycktes långsamt äta upp stora delar av den Amerikanska södern. Jag får veta att plantan en gång togs dit från Kina för att stoppa erosioner. Nu kan istället plantans expansion ses som en metafor för det vi kallar global ekonomisk tillväxt.

Resan forstätter. Kameran används som ett slags sikte som distanserar mig från de platser jag möter. Distansen blir till slut ett verktyg som hjälper mig. Jag väljer mer och mer medvetet platser eller situationer som uttrycker en dominans av mänsklig närvaro och som försätter den ”naturliga” ordningen ur spel. Det är först när det dokumentära materialet når mitt arkiv som förvandlingen sker. De dokumenterade platserna förvandlas till bilder av kulisser. Och genom att bilderna adderas ytterligare lager av information tvingas bilden in i en ny tolkning samtidigt som den förvandlas till ett eget subjekt. För att förstärka att verket inte är ett fotografiskt verk, i dokumentär bemärkelsen, väljer jag att släppa kontrollen över bildens slutliga uttryck. Pontus Björlin som är grafisk formgivare tar över slutsteget och lägger sitt eget avtryck på berättelsen.

Grafisk form hanterar ofta olika typer av metadata - information om något, till exempel en utställningskatalog, eller metadata i mer direkt betydelse -information om information, till exempel i ett innehålls hierarkiska indelning.  Maneriska grafiska designgrepp går in och dominerar det som formen vanligtvis har till uppgift att berätta om. Metadata, i detta fall bildernas mått, blir huvudbudskapet. Formen tar över budskapet, det (oväsentliga) innehållet dominerar bilderna på samma sätt som miljöer och människor domineras i det tillstånd bilderna beskriver. ”

Kudzu är en växt som importerades till Amerika 1876 för att kontrollera erosionen i trakterna kring Pennsylvania och har idag spridigt sig över mer än 61 000 hektar. Kudzu dödar eller skadar andra växter genom att kväva dem under ett täcke av löv. Dess förmåga att växa snabbt överleva i områden där tillgången på kväve är lågt får den att snabbt konkurrera ut andra växter.


Sydney Day care for dogs 2010-09-17, 13.00.25

Santa Rosa 2010-08-23, 13.28.13

Singapore Zoo 2010-10-17, 12.10.07

Arizona 2010-08-12, 17.27.08

Mackay 2010-10-06, 10.50.03

Husby träff 2012-04-26, 12.06.21

Mumbai 2010-11-27, 07.22.03

Cairns Tropical Zoo 2010-10-11, 15.05.52

Gulf Beach 2010-08-03, 16.12.05

Malaysia 2010-11-13, 08.10.40

West Bank 2012-11-06, 08.40.08

Jerusalem 2012-11-02, 14.41.59

Cairns Tropical Zoo 2010-10-11, 13.48.29

Churu 2010-12-08, 10.48.43

Petra 2012-10-31, 10.13.16

Hoggrundet 2012-07-12, 13.26.05

Singapore 2010-10-19, 14.30.03

Gulf Beach Hwy 2010-08-03, 17.17.55

Husby 2012-08-03, 13.16.20

Mumbai, Dohbi Gaht 2010-11-30, 15.22.31


Arizona Cairns Tropical ZooPetra JerusalemHusby Husby Träff Gulf HwyCairns Tropical Zoo West Bank


IDI

IDI

IDI

Churu
Churu. © Åsa Andersson Broms

Cairns Tropical Zoo
Cairns Tropical Zoo. © Åsa Andersson Broms c/o Pontus Björlin

Mumbai Do
Mumbai Dohbi Gaht. © Åsa Andersson Broms c/o Pontus Björlin

Singapore Zoo
Singapore Zoo. © Åsa Andersson Broms c/o Pontus Björlin