ÅSA ANDERSSON BROMS
Born 1967 Borlänge, Sweden
phone. +46 704 46 17 20
e-mail. asa[at]temporaryart.org
www.temporaryart.org/asa

<meta name="description" content="Åsa Andersson Broms is a Sweden/Stockholm-based artist whose practice moves freely between photography and sculpture, between media and materiality"./>

<
meta name="description" content="
Åsa Andersson Broms är stockholmsbaserad konstnär vars verksamhet rör sig fritt mellan fotografi och skulptur, mellan medier och materialitet."/>

Cv in english web