portraits of thoughts
Portraits of Thoughts

Portraits of Thoughts is the first stage of the artistic research project GlocalAction GlobalReaction, conducted by Åsa Andersson Broms in collaboration with Magasinet in May 2010. The work was exhibited as a work in progress and were conducted with a panel discussion. The exhibition showed seven portraits made of subjectiv observations and image associations, staged through photographic images and text streams.

gohst

Redan 2009 började upptakten till detta arbete som slutligen har fått namnet Portraits of Thoughts. Under ett lärarutbyte på University of Chiang Mai 2009 gjorde jag en rad samtal med studenter i syfte att producera en gemensam webbplats. Samtalen skulle gestaltas som en subjektiv tolkning av båda parter.

GlocalAction-GlobalReaction var en test brygga för något som skulle bli ett längre forskningsarbete kring min egen och andras konstruktion av identitet, konstnärlig vs personlig och hur kreativa processer uppstår och behoven kring dessa.

I maj 2010 presenterade jag en delredovisning av mitt arbetet på Magasinet i Falun. Utställningen Portraits of Thougts ingick också då som en del i ett annat projekt som jag initierade redan 2006 för Magasinet, .labb
– är Dalarna Sverige eller Sverige Dalarna?

Förutom projektets egen värde hade också utställningen på Magasinet till syfte lyfta fram en alternativ bild av Dalarna. Att med andra ögon se på Dalarna och dess kulturhistoria, bortom den bild som vi vant oss vid. Bortom den affirmerade, den ärvda och den bild som projiceras för att sälja regionen.

Problematiseringen är inte platsspecifik i sig själv. Den vill inte skapa ytterligare en klichébild av Dalarna och dess kreatörer, utan vill lyfta fram individen, personen och tankarna.

I utställningen Portraits of Thoughts på Magasinet visades porträtt av sju personer. Anders Björklund, Clara Gesang-Gottowt, Jelena Rundquist, Jesper Heed, Jessika Borgs och Boel Blomqvist, Maths Isacson och Sara Sjöberg. Samtliga personer som porträtterats arbetar kreativt och har på något sätt en relation till Dalarna.

björklund rudquist Sara Sjögren heed isakson