Appropriate William Hope
Appropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933]
Aluprint 1000x700mm, 2012 © Åsa A Broms

Verket Appropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933] är som titeln beskriver en appropriation på den tidiga fotografen William Hopes paranormala undersökningar. I efterdyningarna av första världskriget och förlusten av många nära och kära, tycktes Hopes bilder ge bevis på döda själars närvaro. Fiktion, illusion eller osanning står varandra nära. Då liksom nu används den fotografiska bilden som bärare för betraktarens egna tolkningar och utsagor, förhoppningar eller förklaringar.

Appropriate William HopeAppropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933]
Aluprint 1000x700mm, 2012 © Åsa A Broms

The artwork, Appropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933] is as the title describes, an appropriation of the early photographer William Hope’s paranormal investigations. In the aftermath of the First World War and the loss of many loved ones, Hope’s images seemed to provide evidence of the dead soul’s presence. Fiction, illusion or untruth is close each other. Now as then, photographic image are used as a bearer of the viewer’s own interpretations and statements, hopes or explanations.

gohst appropriate  


[William Hope 1863-1933]