Den allmänna opinionen:  innehåll

img Innehåll | Samtal | Utställning | Kalender | Deltagare | Länkar


Utställningen består av konstverk som på olika sätt kommenterar det demokratiska systemet. De deltagande verken berör till exempel frågor som den om mediernas roll och vilken betydelse pr och lobbying har på dagspolitiken. Grunden till demokrati, vår förmåga att samtala, är en annan aspekt som tas upp. Formerna för samtal kan förändras och även andra regler tål att ifrågasättas, som om hur ett val ska gå till. Demokratin är en utopi, och vi får inte glömma bort att den inte är förverkligad än. Alla kan bidra med förslag på förbättringar.


bild på medelmedborgarenMedelmedborgaren

Medelmedborgaren av Måns Wrange i samarbete med Igor Isaksson handlar också om PR och lobbying, och är ett försök att förnya den representativa demokratin. Med hjälp av Statistiska Centralbyrån har Måns skapat en statistisk profil på en svensk medelmedborgare. Medelmedborgaren heter Marianne och det långsiktiga syftet är att genom lobbying sprida hennes åsikter om hur man bör gå tillväga för att skapa ett bättre samhälle.
pil Läs mer om Medelmedborgaren


bild på globUtopist VM

Utopist– VM av SOC inbjuder till VM i utopiskt tänkande för att ge nytt liv i den gamla debatten om hur man kan organisera mänskligt liv. I utställningen visas resultatet av 2001 års VM och föregående års vinnare T.R.O.Y., föreläser för allmänheten 30 augusti kl. 18.00.
pil Läs mer om Utopist VM 2001 0ch 2003


bild på FredrikVem är den allmänna opinionen?

Vad betyder egentligen den allmänna opinionen och hur ser den ut? Karin Hansson och Åsa Andersson-Broms har ställt frågan till en rad människor i informationsbranschen. I denna video kommer lobbyister, PR-konsulter och mediaforskare till tals.


bild på tedTed den totala kommunikationslösningen

Utställningen berör olika aspekter av den representativa demokratin, och hur denna förändras. Ted – den totala kommunikationslösningen av Karin Hansson och Åsa Andersson-Broms handlar om hur den politiska opinionen påverkas genom medierna.
Ted är en person som blivit tränad av en stab av PR-experter och står till förfogande för vem som helst som betalar tillräckligt. Han har alltid ett lugnt och förtroendeingivande svar att ge även den mest påstridige journalisten ett trevligt bemötande.
pil Besök Teds hemsida

 bild på diagramVallaboratorium

WochenKlausur är inbjudna för att kommentera den svenska demokratin. Detta kommer att ske på plats under utställningens gång. En omfattande undersökning av det rådande valsystemet ligger till grund för arbetet som går ut på att iscensätta en sorts inventerad valprocedur, där deltagarna bland annat röstar bort sina representanter istället för att rösta på dem.
pil Läs mer om Vallaboratorium


bild på händerHållplats

Hållplats är ett konkret försök att förstärka den lokala demokrati genom att skapa en mötesplats för samtal. Genom ett antal nedslag, Hållplatser, ges inbjudna gäster tillfälle att mötas för samtal och arbete. Hållplats är en förening med säte i Östergötlands län och verksamheten kommer att drivas i hela regionen. Målet är att skapa ett nytt demokratiskt forum genom att bygga upp ett informellt och ickehierarkiskt nätverk för samhällets aktörer från olika områden; konstnärer, kommunanställda, näringsliv, politiker, allmänhet. I utställningen visas en dokumentation av verksamheten.
pil Läs mer om Hållplats


bild på telefonTala med Ingemar om politik

Ingmar är en interaktiv telefonröst som åskådarna kan ställa frågor med om politik och annat. Tidigare har man kunnat tala med Ingmar om pengar (Kulturhuset), konst (Liljevalchs Konsthall) och om film (Filminstitutet). Tack till Rolf Lindgren Presector AB (www.presector.com) och Bengt.E.Waernulf Telia Infovox.
pil Läs mer om Ingmar


nio olika färgerSlottet

Vad har vi egentligen gemensamt i dagens samhälle, och vad består själva byggklossarna av? Karin Hansson och Åsa Andersson-Broms låter besökarna själva vara byggherrar av Slottet. 8900 klossar i nio olika färger representerar nio olika socioekonomiska grupper. Sveriges befolkning reducerad till statistik i vackra färger.
pil Läs mer om Slottet


Performances

Under utställningens gång kommer SOC, Stockholms Övervakningskamerateater och Kalliope, genomföra en rad performances.

pil Se tider för performances under Kalender.

pil Information om performances av Kalliope.

pil Information om SÖT.

 

 

Design: Karin Hansson