Den allmänna opinionen:  innehåll

img Innehåll | Samtal | Utställning | Kalender | Deltagare | LänkarWochenKlausur

Den österrikiska konstnärsgruppen WochenKlausur har arbetat med sociala interventioner sedan 1993. Man arbetar med olika former av förändring, i vilket konsten fungerar som en plattform. Projekten startar ofta på initiativ av konstinstitutioner som bjuder in gruppen. Arbetet tar sedan formen av en undersökning av den aktuella platsen, och ett förslag till en större eller mindre förändring av den sociala och politiska situationen, samt en plan för att genomföra detta.
I Stockholm deltar designern Liv Fjellander och konstnären Erik Rosshagen i WochenKlausurarbetet.
pil läs mer om WochenKlausur på /wochenklausur.t0.or.at/


bild på Måns WrangeMåns Wrange och Igor Isaksson

Tillsammans med Igor Isaksson och ett nätverk av människor har Måns Wrange skapat Medelmedborgaren. Måns Wrange har tidigare samarbetat med [a:t] i en webbaserad utställning 1996. Tillsammans med Konrad Tollmar skapade han då The Archive of Deleted files, ett projekt om rädslan för övervakning och virusintrång på internet. Som professor i skulptur på Konstfack har han haft ett stort inflytande på den svenska konstscenen. Hans arbeten karaktäriseras av underfundighet och humor kombinerat med ett stort allvar.
pil Besök medelmedborgarens egen sida på www.medelmedborgaren.org


Association for Temporary Art [a:t]

Projektledare för utställningen är Karin Hansson, en av initiativtagarna till Association for Temporary Art [a:t]. Sedan 1995 har hon arbetat som konstnär och lärare Dramatiska Institutet i Stockholm, Konstfack, Konsthögskolan, Valand, m fl.
I den allmänna opinionen arbetar Karin tillsammans med Åsa Andersson. Åsa Andersson är också en av initiativtagarna till [a:t] - Association for Temporary Art. Hon är sedan examen från Konsthögskolan 1994 verksam som konstnär, curator och formgivare.
pil läs mer om [a:t på www.art.a.se


Hållplats

Hållplats är ett forum för en diskussion av samhälle, offentlighet, konst och arkitektur i Östergötlands län. Meningen är att erbjuda en plattform för informella möten och gränsöverskridande samarbeten mellan konstnärer, kommunanställda, personer från näringsliv, kommunpolitiker, politiskt aktiva och allmänhet. Hållplats drivs för närvarande av fyra konstnärer. Lars Almroth, Maija Suomalainen, Maria Lantz och Karin Willén För mer information om Hållplats mejla till info@hpl.nu.
pil Läs mer om Hållplats på www.hpl.nubild på Nils ClaessonNils Claesson och Rolf Lindgren

Nils Claesson är konstnär, curator och filmare. Autodidakt. Bor och arbetar i Stockholm Sverige, Det viktiga för Nils är att hans konst ska ha ett underhållningsvärde. Verket Ring Ingmar är ett samarbete melan Nils och programmeraren Rolf Lindgren.bild på SOCSOC. Stockholm

SOC.Stockholm är en sammanslutning av sju konstnärer: Jon Brunberg, Annika Drougge, Anna-Lena Lundmark, Johan Malmström, Tobias Sjödin, Pernilla Carlsson-Sjödin och Karin Willén.
Sedan starten i september 1999 har SOC.Stockholm genomfört en rad arrangemang i den egna lokalen på Bondegatan 64, på Södermalm i Stockholm. SOC. Stockholm är en plats för konstnärliga och sociala experiment, ett forum för diskussioner kring konst och samhällsfrågor samt ett utställningsrum. Gruppen samarbetar oftast i gemensamma projekt som nu senast "Utopist VM 2001". För mer information om SOC.
pil Mer information om SOC på www.soc.nu


bild på Stockholms ÖvervakningskameraStockholms Övervakningskamerateater

SÖT, Stockholms Övervakningskamera Teater, startade den 7 september 2001. SÖT är en partipolitisk och religiöst obunden aktionsgrupp som samarbetar fritt med ett tjugotal andra grupper över hela världen för återtagandet av det offentliga rummet. Genom aktioner framför övervakningskameror vill vi väcka frågor om demokrati och yttrandefrihet och problematisera övervakningssamhället i alla dess aspekter.
pil Mer information om SÖT på sot.smufsa.nu


Kalliope

Gabriel Widing och Andreas Nordwall från konstnärsgruppen Kalliope deltar med en performance kallad "Mellanpartiet", där samtliga riksdagspartiers politik smälter samman i en gemensam medianpolitik som alla kan skriva under på. Kalliope arbetar med att att dramatisera verkligheten eller att konstruera egna, temporära verkligheter du själv kan delta i.
pil Läs mer om Kaliope på webbsidan www.interactingarts.org.

 

Design: Karin Hansson