Den allmänna opinionen:  innehåll

img Innehåll | Samtal | Utställning | Kalender | Deltagare | Länkar

 

Representation

 

Vote Smart

På denna sajt kan du själv kartlägga de folkvalda i USA, vilka de är och vad de gör i olika frågor.

pil www.vote-smart.org/

Democracy Net

På Democracy Net så kan man söka på sina folkvalda och se om de gör vad de lovat. USA

pil www.dnet.org/

The Center for Voting and Democracy

The Center for Voting and Democracy är en ideell förening med syfte att förbättra röstproceduren. Detta görs genom forskning, undervisning och upplysning om alternativa röstprocedurer.

pil www.fairvote.org/

International IDEA

Statistik om alla länders röstsystem, valdeltagande, läskunnighet mm. Upprätthålls av The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), en mellanstatlig organisation vars syfte är att verka globalt för demokrati.

pil www.idea.int

 

Information

 

The Citizenship Foundation

The Citizenship Foundation i England syftar till att fostra folk till upplysta medborgare. Tillhandahåller bland annat utbildningsresurser för i första hand ungdomar. England

pil www.citfou.org.uk/

Democracy Watch

Democracy Watch arbetar med medborgare och organisationer för att stärka medborgarnas roll i Kanada.

pil www.dwatch.ca/

 

Samtal

 

The Canadian Policy Research Network

The Canadian Policy Research Network är en ideell organisation med syfte att verka som en neutral plattform för offentlig debatt i samhällsfrågor. Syftet är att stärka demokratin genom att uppmuntra till debatt mellan politiker och medborgare. Kanada

pil www.cprn.org/cprn.html

The Netherlands Design Institute

The Netherlands Design Institute har utvidgat designfältet att gälla i stort sett allt. Inte minst är det offentliga rummet i fokus. För att utveckla detta rum så utvecklar man nya former för gränsöverskridande samarbeten, och medborgarna är en aktiv del i institutets projekt. Holland

pil www.design-inst.nl/

 

Tankesmedjor

 

Demos

Amerikansk thinktank om hur demokratin ska stärkas. USA

pil www.demos-usa.org

Demos

Brittisk thinkthank och forskningsinstitut som bland annat diskuterar hur demokratin ska göras levande. Företräder den så kallad tredje vägens idéer och tros ha påverkat Tony Blairs politik. England

pil www.demos.co.uk

The Center for the Study of Democracy

The Center for the Study of Democracy är ett interdisciplinärt institut dedikerat till demokratiska värden och marknadsekonomi. Det säger sig vara en oberoende i organisation, med syfte att främja reformprocesser i Bulgarien.

pil www.csd.bg/

Lobbyism

 

The Center for Democracy and Technology

The Center for Democracy and Technology arbetar för att sprida demokratiska värderingar och skydda den enskildes integritet i den digitala åldern. Man bevakar och utför lobbying för att skyddet för yttrandefrihet och personlig integritet ska skyddas i globala kommunikationstekniker. USA

pil www.cdt.org

Speak Out

Ett nordamerikanskt aktivistcenter där får man tips på hur man kan påverka sina politiker i olika frågor. Här debatterar abortmotståndare och förespråkare med grupper som verkar för homosexuellas rättigheter och för och emot vapenkontroll. USA

pil www.speakout.com/takeaction/

PR Watch

PR Watch erbjuder undersökande rapporter om PR-industrin. De vill hjälpa folk att känna igen manipulativ och vilseledande PR-strategier genom att exponera PR-industrins dolda metoder.

pil www.prwatch.org/

Konst

 

Partiet

Ger dig argumenten och förmågan att föra ut dem.

pil www.art.a.se/JoinTheParty/

Ingentingpartiet

Sverige behöver ingenting, och behovet är akut! Kan en röst bli blankare? Rösta på Ingentingpartiet (i).

pil www.djupband.com/ingentingpartiet/

 

 

Design: Karin Hansson