<
logo löv


Arbete under process...

Traces of existence söker både historiskt och i samtiden efter mikrohistorier som uttrycker liv och möten mellan människor, möten mellan traditioner och kulturer. Traces of existence är ett konstnärligt projekt som tar sin utgångspunkt i den judiska erfarenheten av att komma till ett nytt land och belyser frågor om integration och mångfald ur ett nytt och undersökande perspektiv.

Under 2017 när Judiska museet påbörjar sin flytt till nya lokaler i Gamla stan, startar också Traces of existence  – en utställning- och performanceserie i Stockholms publika rum med samtida konstnärliga nedslag, spridda under året på olika platser. Genom den konstnärliga processen bearbetas mikrohistorier som omformas till samtida bilder och som ger upphov till nya perspektiv på samexistens.

Konstnärer, författare och musiker som bjuds in att delta, arbetar alla undersökande och platsspecifikt och har i uppdrag att tillsammans och med hjälp av museers, institutioner och organisationers gömda arkiv undersöka och fördjupa betydelsen av de spår som historien men också som samtiden kan ha skapat. Totalt undersöks och gestaltas sju platser som alla bär på en historia. Verken presenteras på den plats där historien har sitt ursprung och förflyttar sig senar till den gamla synagogan och det nya Judiska Museet i Gamla stan.