samtidsbild
Samtidsbild, Stockholm länsmuseum

Mapping Falun Åsa A Borms