Steven Pipin
Steven Pipin

Digital Photography and Image Theory, 7,5 hp Building and designs an distans education in photography and imagetheory, 7,5 hp together with Björn Larsson at Royal Institute of Art. The course is created on behalf of Department of Computer and System Sciences, DSV, Stockholm University and in collaboration with the Royal Institut of Art. The course went up in autumn 2010. New course preiod starts autum  2011.

Josh AzarelaJosh Azzarella

The course additions include video lectures / interviews with:
Josh Azarella http://www.joshazzarella.com/, Oliver Laric http://oliverlaric.com/, Susanne Kriemann, http://www.susannekriemann.info/, Steven Pippin, http://www.mrpippin.co.uk/page02.htm, Fredrika Spindler, Trond Lundemo, Jonathan Benji Boyadgian, Pelle Snickars, Nicklas Östling, Irene Berggren, Milou Allerholm, Lina Selander among others.

”Denna kurs behandlar digital fotografi sett genom den fotografiska bildens idéhistoriska, sociala och estetiska utveckling. Kursen innehåller förläsningar, seminarier och gestaltande uppgifter.
Målet är att kritiskt praktisera och reflektera över fotografiets betydelse och användning i vår tids digitala revolution. Teoretiker, tänkare, konstnärer och bildskapare belyser genom distansföreläsningar olika bildmedieteorier, skapande processer och bildvärldar.

Genom praktiska laborationer, seminarier och workshops ges olika möjligheter att självständigt och i grupp skapa egna bilder, analysera bilder samt att utveckla förståelsen för det fotografiska bildmediet. Flera av momenten i kursen drar nytta studenternas geografiska och kulturella spridning och utnyttjar möjligheten att fördjupa praktiken i kollektiva processer och globalt tänkande.
Kursen handleds av aktiva konstnärer och undervisningen följer ett tema.”

Oliver Laric Oliver Laric