Videocracy
Videocracy - Eric Gandini

Föreläsningsserie om upphovsrätt och bilder på nätet, Kungl. Konsthögskolan Arrangerar en samtalsserie om upphovsrätt, copyright-krig och digital distribution ur ett konstnärligt perspektiv på Kungl. Konsthögskolan. Syftet är att ge en bredare bild av de nya digitala distributionskanaler och arenor som konstnärer använder sig av. Hur bevarar man konstverkets unika och ekonomiska värde? Är det ens möjligt att ha en traditionell uppfattning om hur konst ska konsumeras, säljas och visas? Frågor som berör stöld eller lån, rätt eller fel, vido-streaming eller inte. Hur mycket kan man stjäla, vad är tillåtet och vad kan man stjäla från dig.

Lecture on copyright issues and image distributions, Royal Institut of Art Arranging a series of talks / lectures about copyright, copyright wars and digital distribution froms in an artistic perspective at the Royal Institut of Art. The aim is to provide a broader perspective and understanding of new digital distribution channels and arenas used by artists. How to preserve the work of art and the economic values? Is it possible to have a traditional view of how art are consumed, sold and displayed? Issues related to stealing or borrowing, right or wrong, vidostreaming or not. How much can you steal, what is allowed and what happends if someone steals from you?

Palle TorssonPalle Torsson föreläsning

Föreläsare:
Anna DahlgrenFlytande fotografier. Originalitet och upphovsrätt i det digitala arkivet’, chapter in Fotografier i arkiv – digitaliseringens effekter, eds. Anna Dahlgren and Pelle Snickars, Stockholm

Erik GandiniFlerfaldigt internationellt prisbelönad regissör till dokumentärfilmer som fått stor internationell spridning. http://www.atmo.se/about/erik-gandini/ Videocracy - http://www.atmo.se/film-and-tv/videocracy/

 Mårten Schultz - Forskare (docent, jur. dr.) och lärare i juridik. Stockholm Centre for Commercial Law. Mina professionella intressen kretsar förmögenhetsrättsliga ämnen i allmänhet och skadeståndsrätt och obehörig vinst i synnerhet, men även rättsfilosofi och pedagogik för jurister. Mina intressen bortom arbetsplatsen är filosofiska och populärkulturella,  särskilt musik. http://martenschultz.wordpress.com/

Palle TorssonPalle Torsson, född 1970, är en svensk konstnär uppmärksammad bland annat för videoinstallationen Pippi Examples och Museum Meltown. http://palletorsson.com/2010/

Rasmus FleischerFleischer var en av grundarna till den upphovsrättskritiska grupperingen Piratbyrån hösten 2003. Han är idag en av talespersonerna för organisationen och debattör i upphovsrätts- och fildelningsfrågor. Han driver även bloggen Copyriot. http://www.rasmusfleischer.se/

Anna Karin LarssonFilmform., GAMA, the 'Gateway to Archives of Media Art' provides access to a wealth of information about the works of both well-known and emerging media artists from European collections of media art. The media art content initially comes from eight European media art archives and can be searched and browsed on this navigation platform. The portal networks different databases containing textual and visual information on more than 10,000 works.
http://www.gama-gateway.eu/, http://www.filmform.com/

BUSCecilia Söderström jurist på BUS.  http://www.bus.se/

Anna DahlgrenAnna Dahlgren föreläsning