alias: LOVA
Ett alias för och av Jennifer Cowling, Monica Renman, Hanna Samsioe, Marisol Savedra-Irribara, Richard Rymer-Rythén, Robert Lindelöv, Fredrik Lundin, Tobias Karlhager, Cristoffer Bergmark, Frida Andersson, Cecilia Wiman, Maria Lauri och Johanna Lundgren.
I regi av Karin Hansson.
osssommigellerdet