alias: LOVA”Hon är en rätt tystlåten flicka, men uppmärksam. Jag tror att det kommer att gå bra för henne om hon bara anstränger sig lite. Så vitt jag vet kommer hon från ett bra hem med föräldrar som bryr sig, och har alltså rätt goda förutsättningar.” Berättar Lovas klassföreståndare. En god vän säger: ”Hon är väl sjyst. Ibland är hon lite väl ängslig. Hon skulle vinna på att vara lite mindre beroende av sin bästis.” Lovas mamma ger en annan beskrivning: ”Hon tar sällan lätt på saker och kan ibland hamna i djupa koncentrationsdvalor. Tankspriddhet är också en egenskap som bör nämnas. Hennes omgivning kan lätt få den uppfattningen om henne att hon är reserverad och svår att nå, och detta stämmer vid sociala tillställningar. Det hon gör det gör hon ensam. Det är mycket kreativa sysslor där andra människor sällan förekommer. De människor som då och då, trots allt förekommer är få och noga utvalda.”

utseende
egenskap
historia
redskap
föda
redskap
drivkraft
aktivitet