alias: LOVA
ossskaparnaav
utstallningen

alias: LOVA är ett försök att kartlägga kulturen vi befinner oss i. Metoden är att konstruera en identitet byggd på flera. Ett Jag konstruerat av en grupp gymnasieelever. Formen är en instruktion till en av karaktärerna i ett rollspel.
Projektet samlar ledtrådar, lägger pusselbitar av denna fiktiva men realistiska person. Tecknar konturen av någon som skulle kunna råka vara jag, eller du. Eller någon helt annan. En beskrivning av hur det är att vara till här och nu.
Någon gång i början gick projektet ut på att göra hemsidor på internet. Att presentera sig själv för hela världen. Frågan var då hur man skulle kunna förstås i andra kulturer och på andra språk. Kan en hindu från Indonesien förstå hur det är att leva i Norrtälje? Efterhand vidgades frågan till att omfatta hela universum.
Hur kan en svamp från Mars tolka oss?
Resultatet av detta hjälper kanske ingen alien, ger heller ingen klar turistinformation.
Resultatet är något vi inte hade väntat oss.
Hon heter Lova.

cristoffer-richardmonica-mariafrida-cecilia


Projektet görs på initiativ av Torun Ekstrand, Norrtälje Konsthall, och tillsammans med Mediaprogrammet vid Roden Gymnasiet.
Stockholms Läns Landsting, Kultur och Utbildningsförvaltningen samt Kultur och Fritidsnämnden i Norrtälje Kommun har finansierat projektet. Det skulle inte heller ha varit möjligt att genomföra utan hjälp från NBC Parti och Consult som lånat ut rekvisitan. [a:t], Association for Temporary Art, www.art.a.se är värd för hemsidan.
Dan Boija vid Länskriminalen i Stockholm har hjälpt oss med fantombilden.

Karin Hansson, Norrtälje, hösten 1998

 

för mer information kontakta torun.ekstrand@norrtalje.se eller karin@art.a.se