innehållaktivitetdiskussion

Vad förväntar sig samhället/marknaden av en småbarnsfamilj, och vad erbjuds?

Hur påverkar föräldraskapet yrkesidentiteten?

Hur blir det med jämställdheten?

Vad är en mor / far?

Vad är hållbar tillväxt?

Hur mycket måste vi konsumera för att vara lönsamma?

Måste barn hjälpa till att konsumera?

Ständig produktutveckling och ökat utbud = valfrihet eller exploatering? Enklare utan pengar?

Är interaktiva färgglada plastmusikklossar bättre, roligare och mer utvecklande än kastruller?

Vi diskuterar skillnader och likheter i förhållningssätt och samhällsklimat jämfört med vår egen uppväxt.

Kom med förslag på frågor!

Cirkeln är ett öppet forum för alla, inte bara barn och föräldrar. Alla med intresse för reproduktion, jämställdhet, samhällsansvar, valfrihet, kultur och konsumtion med mera hälsas välkomna.

 

 

 

 

 

För mer information kontakta Lena Gustavsson: fenalena@chello.se