lena

Välkomna till bokarbetet om Lena Gustavssons konstnärskap!

Vi har tagit initiativet att göra en bok om konstnären Lena Gustavsson, vår vän och kollega som tillsammans med sin man, konstnären Ola Pehrson och barnen Irma och Ivar omkom i en bilolycka påsken 2006.

Lena och Ola var båda viktiga deltagare i det svenska konstlivet. Lenas karriär hade under de senaste åren börjat få fart. Vid tidpunkten för sin död hade Lena just avslutat en utställning på IASPIS och en separatutställning på ID:I Galleri.
För att dokumentera ett viktigt samtida konstnärskap har vi därför tagit detta initiativ till en bok om Lena Gustavssons konst.

En bok om ett mångfacetterat konstnärsskap
Vi vill ge vår bild av ett mångfacetterat konstnärskap med betoning på Lenas aktuella arbeten, men, som ni kommer att se, har Lenas senare mer idébaserade arbeten mycket gemensamt med hennes tidigare måleri, varför boken har kommit att omfatta arbeten från 1991-2006.

Boken innehåller en omfångsrik dokumentation av Lenas arbeten, samt fyra texter som positionerar Lenas arbeten i samtidskonsten: Elisabeth Westerlund, vän och konstnär, skriver ett förord. Milou Allerholm, konstkritiker, skriver en sammanfattande text om Lenas arbeten. Håkan Nilsson, konstkritiker, beskriver uppståndelsen kring en utställning i Kista galleria. Harald Lyth, vän och konstnär, skriver om Lenas måleri.

Vi vill tacka Längmanska Kulturfonden, Konstnärsnämnden och Kungl. Akademien för de fria konsterna, Göran Lagervalls stiftelse, som alla har bidragit med ekonomiska medel, utan vilka denna bok vore omöjlig. Det gäller även de 50-tal privatpersoner som bidragit ekonomiskt samt hjälpt till att distribuera boken. Lenas familj har tålmodigt svarat på alla frågor under arbetets gång och Berit Pehrson har alltid välkomnat oss när vi behövt få tillgång till Lenas konstverk, som hon förvarar.
Fotografen Anna Larsson har gjort ett stort jobb med flertalet bilder i boken. Tack också till Birgitta Eriksson som lånade ut sin ateljé till fotograferingen. Mija Renström har bidragit med några av fotografierna och Åsa Andersson Broms, Niclas Östlind och Nils Claesson har kommit med kloka synpunkter och tips. Katji Lindberg ska ha stort tack för all korrekturläsning.

Med bästa hälsningar,
Karin Hansson, Annelie Wallin och Elisabeth Westerlund.

bok

Här är en länk till en lågupplöst version av boken.

Beställ boken

Det går också bra att beställa boken. Den kostar 140 kr + porto (ca 50 kr inrikes). Pengarna går till omhändertagandet av Lenas konst. För mer information, kontakta Karin Hansson: karin@temporaryart.org.